Product > Comic

ZFB019
โอโตยัง หนุ่มข้าวปั้นพันธุ์นักสู้ : Otoyan 9

แนวเรื่อง Food

การประลองระหว่างอุเมะซูชิและเซ็นเรียวซูชิกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ความชำนาญและความรอบรู้ของของฮานาดะจะรับมือกับท่าไม้ตายซูชิสองมือของคุโรดะได้หมือไม่ จุดชี้ขาดของการแข่งก็คือคุณภาพของมาคุโระ แต่ร้านอุเมะซูชิจะหามาคุโระดีๆ มาใช้งานได้หรือไม่ แล้วฮานาดะจะได้กลับไปร้านอากาเนะซูชิหรือเปล่า พบกับเรื่องราวของจอมกะล่อนฮานาดะได้ในเล่ม 9 เลยครับ

ราคา 55.00 บาท

สินค้าอื่นๆ ในหมวด