Product > Comic

ZSK061
ศึกศาสตรานาวาเทวะ : 1

แนวเรื่อง Fantasy

สาวน้อยโมเอน่ากำลังจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนสหศึกษาสุดดัง โรงเรียน "เซนต์โมเอส" นี่คือโอกาสสำคัญในโลกที่ผู้ชายกำลัง จะสูญพันธุ์ด้วยฝนดาวตกลึกลับ แต่ในวันปฐมนิเทศ ตึกเรียนก็เหินบินขึ้นสู่ท้องฟ้า นี่คือเวลาแห่งการต่อสู้ของเหล่าสาวน้อย...

ราคา 55.00 บาท

สินค้าอื่นๆ ในหมวด