Product > Comic

ZFB0111
โอโตยัง หนุ่มข้าวปั้นพันธุ์นักสู้ : Otoyan 11

แนวเรื่อง Food

การประลองระหว่างร้านโทริมิซูชิกับมาซาโกะซูชิกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว แต่ทว่าโอโตยังที่เจ็บข้อมือขวานั้น ไม่สามารถปั้นข้าวปั้นได้อย่างที่ใจนึก แต่ก็ต้องปิดเรื่องนี้เอาไว้ไม่ให้ใครรู้ มิฉะนั้นการประลองก็จะยุติลงทันที และอีกทั้งจะต้องประลองด้วยกันถึง 8 อย่าง โอโตยังจะทนกับอาการบาดเจ็บและเอาชนะร้านโทริมิซูชิได้หรือไม่

ราคา 55.00 บาท

สินค้าอื่นๆ ในหมวด