Product > Novel

ZEBN103
MONSTER HUNTER มอนสเตอร์ ฮันเตอร์ 3 คุณสมบัติแห่งผู้นำ

แนวเรื่อง Action

เพราะเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเล็กๆ น้อยๆ ทำให้จีคต้องปลีกตัวออกจากกลุ่มของเอลเมเรีย และต้องมารวบรวมสมาชิกปาร์ตี้ใหม่ที่มีตนเองเป็นหัวหน้า ต้องเดินทางมาถึงเมืองใหม่ เผชิญความยากลำบากในการรวบรวมสมัครพรรคพวก รับงานออกล่าจนกระทั่งเริ่มมีความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำของกลุ่มขึ้นมาแล้ว จึงคิดเข้าท้าทายการล่าที่ยากเย็นมากยิ่งขึ้น..... เรื่องราวอันสว่างไสวในโลกของ Monster Hunter เรียงร้อยผ่านประสบการณ์ที่ทำให้จีคเติบโตขึ้น ดำเนินมาถึงเล่มที่ 3 แล้ว!!

ราคา 125.00 บาท

สินค้าอื่นๆ ในหมวด