Product > Comic

ZMS501
จอมกวีแห่งสามก๊ก

แนวเรื่อง Other

เจี้ยนอันศก (ค.ศ.196-220) ในประเทศจีนยุคโบราณ วัฒนธรรมต่างๆพัฒนาไปมากโดยมีวรรณคดีเป็นหลัก มันเป็นยุคสมัยที่มีสีสันของบทกวีซึ่งจะกลายเป็นรากฐานของยุคหลังจากนั้น

ราคา 55.00 บาท

สินค้าอื่นๆ ในหมวด