World Exhibition of Matsumoto Leiji มาแล้วจ้า~!

    อีเวนท์ที่น่าจะสำคัญไม่น้อยสำหรับคนญี่ปุ่น กับงานนิทรรศการผู้เขียน “รถด่วนอวกาศ 999” และ “เรือรบอวกาศยามาโตะ”

    อ่านต่อด้านใน