"หมาหัวโจก" นั้นหรือ คือผู้เขียนบล็อกที่เคยอยู่ในบอร์ดพันธุ์ทิพย์เก่า บัดนี้เร่ร่อนไปเรื่อยโดยมีบล็อกส่วนตัวคือ www.pan2screen.com จ้า!